Pneumatické systémy

  • Aventics
  • Sirai
  • Heiss
Kategórie
  • Pneumatické systémy

Pneumatické systémy používajú ako pracovné médium stlačený vzduch. Ten je pneumatickými pohonmi vykonávajúcimi mechanickú prácu, menený na pohybovú energiu.

Pneumatika má širokú oblasť aplikácie v rôznych odvetviach priemyslu, napr.: strojársky, automobilový, potravinársky, farmaceutický a ďalšie.

V uvedených priemyselných odvetviach sú pneumatickými systémami riešené rôzne úlohy, ako manipulácia, balenie, plnenie, vetvenie toku materiálu, upínanie a mnohé ďalšie.

Spoločnosť FAMIBA s.r.o. je dodávateľom pneumatických systémov nasledujúcich značiek: