Centrálne mazanie

  • SKF Lubrication
  • SKF Vogel
  • LINCOLN
Kategórie
  • Centrálne mazanie

Centrálne mazanie

Centrálne mazacie systémy sú systémy, ktoré  zaručia dodanie správneho maziva, v správnom množstve, v správnom čase a na správne mazacie miesto. 

Mazanie centrálnym mazaním tak umožňuje dosiahnuť optimálnu výkonnosť stroja nakoľko sa minimalizuje trenie a opotrebenie ložísk.

Z tohto dôvodu majú zariadenia premazávané centrálnym mazaním dlhšiu životnosť ako zariadenia, ktoré sú premazávané manuálne.

Spoločnosť FAMIBA s.r.o. je oficiálnym distribútorom centrálneho mazania pre Slovensko značiek SKF Lubrication Vogel a Lincoln.