Centrálne mazanie

  • SKF Lubrication
  • SKF Vogel
  • LINCOLN
Kategórie

Dvojcestné mazacie systémy

Dvojcestné systémy sú určené predovšetkým pre mazanie rozsiahlych strojov a zariadení s veľkým počtom mazacích bodov vo väčších vzdialenostiach a v náročných prevádzkových podmienkach, napr. pre koksárne, oceliarne, povrchové hnedouhoľné bane, papierne, tepelné elektrárne, cementárne atď.

Funkcia dvojcestného mazacieho systému SKF:

Čerpadlo dodáva mazivo striedavo do dvoch hlavných vedení pomocou reverzného ventilu. Vedenie, ktoré je momentálne bez tlaku, je odľahčené. Dávkovače vybavené riadiacim a dávkovacím piestom dávkujú mazivo striedavo do výstupov z jednej strany a v ďalšom cykle z opačnej.
Systémy pracujú prerušovane teda. v mazacích cykloch.
Dvojcestné systémy sú určené pre oleje s prevádzkovou viskozitou vyššou ako 50 mm2/s a pre mazivá do triedy NLGI 3.

Používané zariadenia

  • Dvojpotrubné pneumatické a elektrické čerpadlá
  • Reverzné ventily
  • Dvojpotrubné dávkovače
  • Riadiace a kontrolné jednotky

Schéma dvojcestného systému SKF | WILI VOGEL centrálne mazanie

Na schéme sú zobrazené

  • Dvojpotrubné čerpadlo
  • Dvojpotrubné dávkovače
  • Elektrické a hydraulické riadiace prvky

dvojpotrubny-davkovac

FAMIBA – Oficiálny distribútor centrálneho mazania SKF pre slovenský trh