Centrálne mazanie

  • SKF Lubrication
  • SKF Vogel
  • LINCOLN
Kategórie

Systémy mazania reťazí

Pre mazanie reťazí sa používa celý rad systémov.

Tie buď aplikujú olej na pohybujúcu sa reťaz zvonku (UC systémy), alebo vtláčajú plastické mazivo dovnútra čapu reťaze a pohybujú sa po dobu mazania spolu s reťazou (GVP systémy)

UC systémy: systémy s elektromagnetickým čerpadlom, ktoré presne odmeriava dávky maziva (20,40 Alebo 60 mm3) a za pomoci trysiek vstrekuje presne na mazané body.

GVP: plastické mazivo je aplikované zariadením, ktoré sa po určitú vzdialenosť pohybuje spolu s reťazou a v tejto dobe dávkuje mazivo (0,35 – 1,00 cm3) do mazaných bodov cez mazacie hlavice. Spolu so systémami GVP je možné použiť softvér VISIOLUB® pre kontrolu a diagnostiku.

MQL – Vectolub: olej a vzduch sú dopravované samostatne v koaxiálnom vedení a zmiešané v koncovej tryske. Vzniknuté kvapky sú vzduchom unášané priamo na mazané body bez tvorby olejovej hmly.

Jednopotrubný systém so štetcami: mazivo je dávkované piestovými dávkovačmi a na reťaz aplikované pomocou štetcov. Riadenie je možné v závislosti na čase alebo pracovnom cykle.

Výhody:

  • Plne automatické mazanie behom prevádzky zariadenia
  • Presne dávkovanie maziva
  • Systém je možné prispôsobiť širokému rozsahu aplikácií a typov reťazí
  • Mazanie je šetrné k životnému prostrediu, znižuje spotrebu mazív

 

  • UC systém s elektromagnetickým čerpadlom
  • GVP systém