Centrálne mazanie

 • SKF Lubrication
 • SKF Vogel
 • LINCOLN
Kategórie

Progresívne mazacie systémy

Progresívne mazacie systémy slúžia na dopravu a dávkovanie oleja, alebo plastického maziva do triedy NLGI3 buď v prerušovanom cykle (stratové systémy) alebo v prípade olejov aj kontinuálne (obehové systémy). Čerpadlo dopravuje mazivo k progresívnym rozdeľovačom, a tie delia mazivo v presných dávkach k mazaným bodom. Mazivo je progresívnym rozdeľovačom delené postupne na dávky k jednotlivým mazaným bodom pomocou piestov. Každý piest môže dávkovať mazivo iba vtedy, keď predchádzajúci piest dokončil svoj zdvih. Veľkosť dávkovania je daná priemerom piestu a jeho zdvihom. Progresívne mazacie systémy je možné kontrolovať a riadiť jedným centrálnym signálom.

Používané prvky

 • Čerpadlá rôznej konštrukcie
 • Progresívne rozdeľovače
 • Spínače cyklov
 • Riadiace a kontrolné jednotky

Výhody

 • Úplne univerzálne použitie s ohľadom na typ mazivá (olej, plastické mazivo) alebo typ systému (stratový alebo obehových)
 • Jeden centrálny signál pre kontrolu celého systému
 • Vysoká spoľahlivosť mazania
 • Stavebnicový systém

Aplikácia

 • tlačiarenské stroje,
 • papierenské stroje,
 • drevospracujúci stroje,
 • lisy,
 • stroje na spracovanie kameňa,
 • stavebné stroje,
 • veterné elektrárne,
 • stáčacie linky a pod.

Výber produktov

 • Viacokruhové čerpadlo pre plastické mazivá
 • Elektrické čerpadlá pre plastické mazivá s vstavaným riadením
 • Progresívny rozdeľovač

progresivny_rozdelovac