Centrálne mazanie

  • SKF Lubrication
  • SKF Vogel
  • LINCOLN
Kategórie

Jednocestné mazacie systémy

Jednopotrubné systémy sú navrhnuté na dávkovanie maziva do mazaných bodov v relatívne malom množstve v závislosti od ich spotreby. Čerpadlo dodáva hlavným vedením mazivo zo zásobníka k piestovým dávkovačom. Tie dávkujú mazivo a následne ho dopravujú vedľajším vedením do mazaných bodov. Systémy pracujú prerušovane teda v mazacích cykloch.

Jednocestné systémy môžu byť navrhnuté pre oleje alebo tekuté plastické mazivá (NLGI 000, 00)

Riadenie automatického systému môže byť časovo závislé, alebo môže byť odvodené od pracovného cyklu stroja. Veľkosť dávkovania je možné zvoliť pre každý mazací bod v rozsahu od 0,01 do 1,5 cm3 na jeden mazací cyklus (zdvih dávkovača).

Využitie systému SKF | VOGEL v praxi:

Obrábacie stroje, tlačiarenské stroje, textilné stroje, baliace stroje a pod.

Schéma jednocestného systému SKF | WILI VOGEL centrálne mazanie

Používané zariadenia

  • Mazací agregát (zubové alebo piestové čerpadlo)
  • Skupinové piestové dávkovače
  • Dávkovacie jednotky
  • Riadiace a kontrolné jednotky

 Výhody

  • Jednoduchý návrh systému
  • Stavebnicový systém
  • Jednoduché rozšírenie

Jednocestne-systemy

FAMIBA – Oficiálny distribútor centrálneho mazania SKF pre slovenský trh