Centrálne mazanie

 • SKF Lubrication
 • SKF Vogel
 • LINCOLN
Kategórie

Systémy olej + vzduch

Mazanie vysokootáčkových ložísk pri vretenách obrábacích strojov, turbín, vysokootáčkových prevodov a všade tam, kde je nutná kontinuálna dodávka veľmi malého množstva oleja.

Funkcia

Dávkovacia jednotka veľmi presne odmeriava malé dávky oleja (0,01 – 0,16 cm3) do vzduchu, prúdiaceho kontinuálne vysokou rýchlosťou v rúrke malého prierezu. Vplyvom vysokej rýchlosti vzduchu sa kvapka oleja zmení na tenkú laminárnu vrstvu. Dynamická sila vzduchu spôsobuje pohyb vrstvy oleja k výstupným tryskám, kde sa vrstva zmení v relatívne veľké kvapky oleja. Tieto kvapky vďaka vysokej rýchlosti ľahko preniknú do mazacieho bodu. Vzduch slúži pre dopravu oleja, nevzniká teda olejová hmla. Vzduchom vytváraný pretlak vo vnútri zariadenia zabraňuje vnikaniu nečistôt.

Používané prvky

 • Kompaktný agregát, alebo mazací agregát so zubovým čerpadlom
 • Dávkovacia jednotka
 • Prvky pre reguláciu a úpravu vzduchu
 • Tlakový filter
 • Vedenie
 • Senzory olej + vzduch

Výhody

 • Zvýšenie efektivity obrábania vďaka vyšším dosiahnuteľným rýchlostiam
 • Vyššia prevádzková spoľahlivosť vďaka optimálnemu mazaniu a ochrane ložísk proti znečisteniu
 • Nízka spotreba mazivá

specialne-aplikacie-olej-vzduch

Systém olej vzduch – dávkovacia jednotka