Filtračná technika

Kategórie

Mahle

MAHLE je popredným dodávateľom do automobilového priemyslu, ako aj priekopníkom a technologickým hýbateľom mobility budúcnosti.

Produktové portfólio skupiny je založené na systémoch a komponentoch filtrácie a tepelného manažmentu a zaoberá sa všetkými zásadnými problémami súvisiacimi s pohonnou sústavou a klimatizačnou technológiou. Vďaka svojim odborným znalostiam v oblasti elektrických a elektronických komponentov môže spoločnosť MAHLE ponúkať aj integrované systémové riešenia pre e-mobilitu.

Výrobky MAHLE sú namontované najmenej v každom druhom vozidle na celom svete. Komponenty a systémy MAHLE sa už desaťročia používajú aj na svetových závodných dráhach a mimo cesty – v stacionárnych aplikáciách, pre mobilné stroje, železničnú dopravu, ako aj pre námorné aplikácie.

Produkty:

filtre olejov, vzduchu a ostatných priemyslových médií, separátory vody z oleja, magnetické separátory, filtre rezných a chladiacich kvapalín, sacie filtre, odvzdušňovacie filtre, spätné filtre, nízko, stredno a vysokotlaké filtre.