Armatúry s pohonmi

Kategórie

RTK

Regeltechnik Kornwestheim (RTK) je výrobcom regulačných ventilov a pohonov, ktoré zvyšujú bezpečnosť a tepelnú účinnosť procesov vykurovania a chladenia. Už takmer 40 rokov pomáha klientom s vysokou odbornosťou vo všetkých predstaviteľných aplikáciách riadiacej techniky. Ako zákazník RTK si môžete byť vždy istí, že dostávate komplexné služby a špičkovú kvalitu.

Spoločnosť FAMIBA s.r.o. distribuuje výrobcu skrz exkluzívneho partnera WILHELM FRIEDRICH GmbH- Stetten.

Produktová línia produktov RTK pozostáva:
Uzatváracie a regulačné ventily | Pohony | Ventily pre špeciálne aplikácie | Senzory a elektrické komponenty

Uzatváracie a regulačné ventily

Elektrické a pneumatické ventily v dvojcestnom a trojcestnom prevedení.

Pohony

Elektrické a pneumatické pohony pre uzatváracie a regulačné ventily. Ponúkame aj náhradné diely a príslušenstvo.

Manuálne ventily a filtre

Manuálne zastaviteľné ventily pre vodu, hmlu, vzduch, olej a ostatné neagresívne tekutiny až do teploty 400°C.

Ventily pre špeciálne aplikácie

Regulačné ventily pre veľké zaťaženie, elektrické regulačné ventily s uzavretou jednotkou, ventily na premenu pary, prehrievač kondenzátu s viacerými dýzami, regulačné ventily napájacej vody s recirkulačnou prípojkou, kontinuálne odkaľovacie ventily, spodné odkaľovacie ventily, riadené ventily na vypúšťanie/recirkuláciu.

Senzory a elektrické komponenty