Vysokotlaková technika

Kategórie

Vysokotlakové čerpadlá Maximator

Vysokotlakové čerpadlá Maximator sa dajú aplikovať v mnohých oblastiach výroby strojov a v priemysle. Taktiež sú použiteľné v prostredí chránenom proti nebezpečenstvu explózie. Čerpadlá zodpovedajú konštrukčnému princípu oscilujúceho tlakového meniča tlaku (prevodníka), takže pri poklese tlaku bude prebiehať kontinuálne dočerpávanie média. Pohon je realizovaný s použitím stlačeného vzduchu od 1 do 10 barov.

Čerpadlá MAXIMATOR na olej do 1.000 barov (14.500 psi) rady M0 a S

Ľahká a kompaktná konštrukcia ako aj početné prevodové pomery predurčujú tieto čerpadlá M0 a S na mnohé aplikácie v olejovej hydraulike. Tieto čerpadlá sa dodávajú v jedno činnom a dvojčinnom prevedení.

Využitie

 • Dvíhanie a upínanie:
  • hydraulické systémy na dvíhanie a posúvanie bremien, zdvíhacích plošín a stolov
  • pohon nožníc
 • Hydraulické aplikácie:
  • upínacie prípravky,
  • upínacie skľučovadlá,
  • ovládanie valcov
 • Lisovanie:
  • izostatické lisovanie za studena,
  • filtračné lisovanie,
  • generovanie tlakov pre lisy poistky proti preťaženiu lisov
 • Nástroje:
  • ovládanie rezných a ohýbacích prípravkov, nožníc na káble, mechanizmov na ohýbanie rúr a momentových kľúčov
  • upínanie pomocou jednočinných a dvojčinných valcov
 • Skúšanie:
  • skúšobné stroje a zariadenia na previerky tlakovej a ťahovej pevnosti
 • Mazacie systémy

Čerpadlá MAXIMATOR na vodu a olej do 7.000 barov (101.000 psi) rady M,G a S…SS

Čerpadlá M, G a S … SS sú určené na optimálne aplikácie v oblasti vodnej hydrauliky, kde médiá prichádzajú do styku s dielmi z nehrdzavejúcej ocele. Tieto čerpadlá sa dodávajú v jednoduchom a dvojčinnom prevedení, ako aj jedno-, dvojstupňové (M a G), alebo trojstupňové prevedenie (len M).

Využitie

 • Hydrostatické skúšky:
  • ventily,
  • nádoby,
  • akumulátory,
  • tlakové spínače,
  • hadice,
  • rúry,
  • manometre,
  • príruby,
  • meracie prevodníky,
  • vŕtacie blokovacie prípravky,
  • plynové fľaše
  • komponenty leteckej a kozmickej techniky
 • Skúšky tlakovej odolnosti a životnosti na vyššie uvedených dieloch
 • Kalibrovanie: manometrov a meracích meničov
 • Rezanie a čistenie vodným prúdom
 • Kontrola netesností
 • Systémy núdzového vypínania olejových a plynových plošín
 • Pripájanie tlaku ku tlakovým zásobníkom na kontrolu mnohých komponentov
 • Čerpadlá pre chemický priemysel a Offshore do 3.000 barov (43.500 psi)
 • Dávkovanie inhibítorov na zamedzenie korózie v sústavách potrubia
 • Injektovanie chladiacich prostriedkov
 • Skúšky v leteckom a automobilovom priemysle:
  • kontrola brzdových kvapalín,
  • Skydrol,
  • kvapalín prevodoviek
  • ovládacích systémov
 • Skúšky systémov potrubia
 • Plnenie hydraulických zásobníkov
 • Ovládanie ventilov Subsea

Čerpadlá MAXIMATOR pre chemický priemysel a Offshore do 3.000 barov (43.500 psi) rady MSF,GX, GSF a GPD

Čerpadlá MSF a GSF sa vo svojom dvojkomorovom prevedení s únikovým otvorom a tesneniami PTFE používajú na plnenie špecifických požiadaviek v chemickom priemysle.

Využitie:

 • Dávkovanie inhibítorov na zamedzenie korózie v sústavách potrubia
 • Injektovanie chladiacich prostriedkov
 • Skúšky v leteckom a automobilovom priemysle:
  • kontrola brzdových kvapalín,
  • Skydrol,
  • kvapalín  prevodoviek
  • ovládacích systémov
 • Skúšky systémov potrubia
 • Plnenie hydraulických zásobníkov
 • Ovládanie ventilov Subsea

Čerpadlá MAXIMATOR na špeciálne aplikácie rady DPD

Čerpadlá DPD sú veľké, dvojčinné s vysokým čerpacím výkonom pri veľkých prevádzkových tlakoch do 2.100 barov (30.500 psi).

Využitie:

 • Rezanie prúdom vody (v prerušovanom režime)
 • Generovanie tlaku pre autofretážne zariadenia