Ponorné čerpadlá

 • Spandau Pumpen
 • Knoll
 • Miksan
Kategórie

Ponorné čerpadlá SPANDAU PUMPEN pre silno znečistené médiá

SPANDAU PUMPEN Hlavné oblasti použitia

 • Obrábacie stroje / filtračné zariadenia
 • Chladiace a prístroje na temperovanie
 • Optické strojné zariadenia

Prečerpávané médiá

 • Rôzne priemyselné spotrebné kvapaliny
 • Čisté, zakalené alebo znečistené kvapaliny ako vodné emulzie (s obsahom syntetických / minerálnych olejov), aj s chemickými prísadami
 • Chladiace a rezné oleje s nízkou viskozitou, minerálne a syntetické
 • Lúhy a kyseliny
 • Voda, aj deionozovaná (demineralizovaná)
 • atď.

Charakteristické znaky SPANDAU PUMPEN

 • bez tesnenia
 • 1-stupňové, príp. viac stupňové
 • hriadeľ čerpadla s uložením na strane motora
 • prípojné rozmery podľa normy DIN 12157
 • odvádzanie vzduchu pri médiách s obsahom vzduchu

Výhody

 • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • Nízka náročnosť na údržbu
 • Kľudný chod
 • Flexibilné hĺbky ponoru aj s predlžovacou rúrkou
 • Jednoduchá, rýchla inštalácia a uvedenie do prevádzky

Rozdelenie

Rada

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Hĺbka ponoru (mm)

Teplota (ºC)

Materiál

Charakteristika

Katalóg

PR

30

4

do 120

0 až 60

 PPN

Obežné kolesá

PRT/PRA

120

32

do 450

-30 až 60

PPU

Obežné kolesá

HCT

120

32

do 350

-100 až 100

LCP

Obežné kolesá

PMS

400

45

do 570

-70 až 170

liatina/oceľ

Obežné kolesá

PSH

800

55

do 550

-30 až 80

liatina/oceľ

Obežné kolesá

SPANDAU PUMPEN Čerpadlo PR

SPANDAU PUMPEN Čerpadlo PRT

SPANDAU PUMPEN Čerpadlo HCT

SPANDAU PUMPEN Čerpadlo PMS

SPANDAU PUMPEN Čerpadlo PSH