Ponorné čerpadlá

  • Spandau Pumpen
  • Knoll
  • Miksan
Kategórie

SPANDAU PUMPEN Hydrocyklóny

Hydrocyklony

HDZ

Hlavné oblasti použitia

  • Čistiace zariadenia brúsok bez filtračných prostriedkov

Prečerpávané médiá

  • Voda a emulzie
  • Oleje nízkej viskozity < 20 mm2/s

Charakteristické znaky SPANDAU PUMPEN

  • Plastový materiál odolný voči korózii a abrazívnemu opotrebovaniu

Výhody SPANDAU PUMPEN

  • Konštantný čistiaci účinok
  • Paralelné zapojenie viacerých cyklónov umožňuje dosahovať mnohonásobok výkonu čistenia vody (cyklónová batéria)
  • Zapojenie cyklónov v rade za sebou zvyšuje stupeň čistoty vody

Rada

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Teplota (ºC)

Katalóg

HDZ-1

70

2,5

5 až 60

HDZ-2

90

2,5

5 až 60