Ponorné čerpadlá

 • Spandau Pumpen
 • Knoll
 • Miksan
Kategórie

Ponorné čerpadlá SPANDAU PUMPEN pre čisté médiá

LMP

LMP

Hlavné oblasti použitia

 • Obrábacie stroje / filtračné zariadenia

Prečerpávané médiá

 • Kvapaliny s mazacími vlastnosťami ako
 • emulzie olej – voda s min. podielom oleja 4-5 %
 • chladiace a rezné oleje
 • Čisté kvapaliny bez abrazívnych častíc, alebo častíc s dlhými vláknami

Prevedenie

Štandard

Opcia

Špeciálne kalené vretená

Hydrostatická axiálna kompenzácia šmyku

Tesnenie radiálneho hriadeľa

Tesnenie radiálneho hriadeľa

Špeciálne kalené pracovné teleso

Poistný krúžok tesnenia radiálneho hriadeľa

Radiálne vedenie vretena v zóne nasávania

Kontrola úniku média

Suchá inštalácia s pätkovou prírubou a spätným vedením uniknutého média

Prípojka tlaku: obmedzovací ventil s rúrkovým závitom podľa DIN 3852*

Prípojka tlaku: príruba SAE

4-pólový motor

Motor s reguláciou počtu otáčok

Charakteristické znaky SPANDAU PUMPEN

 • samo nasávacie, trojvretenové čerpadlo so skrutkovým vretenom
 • pohon a čerpadlo sú spojené štandardným držiakom
 • 16 stavebných veľkostí s možnosťou výberu typu podľa potrieb zákazníka
 • s integrovaným tlakovým obmedzovacím ventilom

Výhody SPANDAU PUMPEN

 • materiály s veľkou abrazívnou odolnosťou
 • jednoduchá, rýchla inštalácia a uvedenie do prevádzky
 • veľká prevádzková spoľahlivosť
 • dlhá životnosť

Prevedenie s meničom frekvencie SPANDAU PUMPEN

 • úspora energie až 70%
 • regulácia počtu otáčok zaručuje efektívny prečerpávací výkon a využiteľnosť
 • minimálny prestup tepla do celého systému a preto aj nízke náklady na chladenie

Rada

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Hĺbka ponoru (mm)

Teplota (ºC)

Materiál

Katalóg

LMP

670

120

do 600

0 až 80

 Liatina