Ponorné čerpadlá

  • Spandau Pumpen
  • Knoll
  • Miksan
Kategórie

Spandau Pumpen

Váš kompetentný partner pre čerpadlá.

Už takmer 90 rokov patrí spoločnosť Spandau Pumpen ku hnacej sile v oblasti strojárstva. Patrí ku popredným svetovým výrobcom.

Pestrá paleta výrobkov a flexibilné stavebnicové systémy umožňujú spoločnosti Spandau Pumpen realizovať individuálne riešenia pre zákazníkov.

Produkty spoločnosti Spandau Pumpen sa vyznačujú vysokou kvalitou a účinnosťou ako aj širokým využitím vo všetkých odvetviach priemyslu. Zároveň sú to produkty šetriace elektrický prúd a životné prostredie.

S našou pomocou sú Vám všetky produkty a služby spoločnosti Spandau Pumpen vždy k dispozícii. Stačí nás kontaktovať.

Ponorové pumpy s plastovými obežnými kolesami

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Obrábacie stroje / Filtračné zariadenia

Tlakové a baliace zariadenia

Chladiace a temperovacie zariadenia

Optické zariadenia

Číslo katalógu

PR4

30

4

PRG

60

32

PRT

120

32

PRA

120

32

HCT

120


32

Ponorové pumpy s kovovými obežnými kolesami

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Obrábacie stroje / Filtračné zariadenia

Tlakové a baliace zariadenia

Chladiace a Temperovacie zariadenia

Optické zariadenia

Číslo katalógu

PMS

400

48

PSH

800

55

PS

1250

105

PSL

1250

105

Vysokotlakové pumpy skrutkové

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Obrábacie stroje / Filtračné zariadenia

Tlakové a baliace zariadenia

Chladiace a Temperovacie zariadenia

Optické zariadenia

Číslo katalógu

LMP

670

 1200

Modulárny systém PX

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Obrábacie stroje / Filtračné zariadenia

Tlakové a baliace zariadenia

Chladiace a Temperovacie zariadenia

Optické zariadenia

Číslo katalógu

PXA

500

250

PXK

170

70

Pumpy na prečerpávanie farieb

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Obrábacie stroje / Filtračné zariadenia

Tlakové a baliace zariadenia

Chladiace a Temperovacie zariadenia

Optické zariadenia

Číslo katalógu

PAB

305

20

PNB

810

7