Ponorné čerpadlá

 • Spandau Pumpen
 • Knoll
 • Miksan
Kategórie

Ponorné čerpadlá SPANDAU PUMPEN pre slabo znečistené médiá

Hlavné oblasti použitia

 • Obrábacie stroje / filtračné zariadenia
 • Chladiace a prístroje na temperovanie
 • Optické strojné zariadenia

Prečerpávané médiá

 • Rôzne priemyselné spotrebné kvapaliny
 • Čisté, zakalené alebo znečistené kvapaliny
 • Chladiace a rezné oleje s nízkou viskozitou, minerálne a syntetické
 • Lúhy a kyseliny
 • Čistiace kvapaliny
 • Voda, aj deionozovaná (demineralizovaná)
 • atď.

Charakteristické znaky SPANDAU PUMPEN

 • bez tesnenia
 • 1-stupňové, príp. viac stupňové
 • hriadeľ čerpadla s uložením na strane motora
 • prípojné rozmery podľa normy DIN 12157

Výhody SPANDAU PUMPEN

 • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • Nízka náročnosť na údržbu
 • Kľudný chod
 • Flexibilné hĺbky ponoru aj s predlžovacou rúrkou
 • Jednoduchá, rýchla inštalácia a uvedenie do prevádzky

Rada

Qmax
[l/min]

Hmax
[m]

Hĺbka ponoru (mm)

Teplota (ºC)

Materiál

Charakteristika

Katalóg

PRG

60

32

do 350

0 až 60

 POM/GF

ZOK

PRK

175

33

do 410

5 až 60

POM

OOK

PSR

180

255

do 739

-10 až 80

liatina/oceľ

ZOK

PXA

500

250

do 692

-10 až 80

liatina/oceľ

ZOK

PS/PSL

1250

110

do 670

0 až 80

liatina/oceľ

ZOK